Polycarpovs to ... Czym są Polycarpovs?
Polikarpow - szlachetny rodziny, pochodzącej według starożytnych legend rodoslovtsev z który opuścił w 1485 roku z Litwy do Twerze „uczciwym człowiekiem” Ian Avgustovich, chrzest Symeona prowadził drużynę z nim do 100 osób i zarabiać na nim duże osiedla w dzielnicy Tver. Jego syn, Polikarp, który służył księciu Andrzejem Iwanowiczowi Staritskiemu, był przodkiem Polikarpova. Wasilij Polikariewicz Polikarow był z Wasyleim ambasadorem na Krymie. Aleksander Polikarpov (1753 - 1811) był władcą guberni twerskiej, a następnie senatorem. Rodzaj Polikarpov jest zawarty w VI części genealogicznej księgi prowincji Tver (Gerbovnik, III, 27).

Słownik biograficzny. 2000.