Słownik biograficzny

John Polisadov Nikitycz

John Polisadov Nikitycz - to ... Co Polisadov John Nikitycz?
Polisadov (John Nikitycz 1823 - 1886) - słynny kaznodzieja, archiprezbiter. Wykształcony w Akademii Teologicznej w Petersburgu. Kazania Polisadowa odznaczały się serdecznością i witalnością. Opublikowane oddzielnie: "w zaświaty, przeciw spirytystów" (Petersburg 1881.), "nauczanie, słowa, nauki i mowy" (St. Petersburg, 1886), "Deaf spowiedź" (St. Petersburg, 1865; 11 th ed .. M., 1891), "O chrześcijańskiej pokorze" (wyd. 2, Petersburg, 1887). Patrz „Church Bulletin” (1886, numer 12) i „w niedziele i święta,. Myślami archiprezbiter John Polisadova” (wyodrębniony i opracowany przez AA Sokolov, Petersburg, 1886. Tu i biograficznych informacji na temat Polisadove).

Słownik biograficzny. 2000.