Słownik biograficzny

Polisadov Wasilij Pietrowicz

Polisadov Wasilij Pietrowicz - w ... Co to jest Polisadov Wasilij Pietrowicz?
Polisadov (Wasilij Pietrowicz zmarł w 1878) - pisarz i kaznodzieja duchowego, arcykapłana, magister Moskiewskiej Akademii Teologicznej; był rektorem rosyjskiego kościoła ambasad w Berlinie i profesorem teologii na Uniwersytecie w Petersburgu. Oprócz kazań (opublikowane w języku niemieckim i francuskim), drukowane: „Walka z neo-platońskiej filozofii z chrześcijaństwem i Christian zwycięstwa nad pogaństwem” ( „Journal of Ministerstwa Edukacji Narodowej”, 1855), „wywiady z protestanta w Berlinie” ( „Wanderer”, 1860 Sierpień), "Moc łaski Bożej w słabości człowieka" (ib., 1861, sierpień), "Trzy doświadczenia krótkich instrukcji duszpasterskich wobec zwykłych ludzi" i innych. Patrz S. Smirnow "Historia moskiewskiej Akademii Teologicznej przed jej transformacją" (Moskwa, 1879).

Słownik biograficzny. 2000.