Słownik biograficzny

Politkowska Gabriel Gerasimov

Politkowska Gabriel Gerasimov - w ... Co Politkowska Gabriel Gerasimov?
Politkowskiej (Gabriel Gerasimov) - pisarka (zm 1824 ). Pisał „Odę do Jej Cesarskiej Mości Katarzyny II”, z okazji zawarcia pokoju z osmańskiego Porte (w „Nowej miesięczne Kompozycji” część LXIX) i „Zeal dzieci, pasterskie wzroku na dzień aniołem VS Vasilieva” (SPb., 1796 ).

Słownik biograficzny. 2000.