Słownik biograficzny

Lew Iwanowicz Polivanov

Lev Iwanowicza Polivanov - to ... Co Polivanov Lev Iwanowicza?
Polivanov (Lew Iwanowicz, urodzony w 1838) - nauczyciel, dyrektor prywatnej szkoły w Moskwie, ukończył kurs w historii na Uniwersytecie w Moskwie .. . -filologicheskomu wydział wysłane „Zhukovski i jego produkt (pseudoanonimowa Zagorina”, 2 wydanie, 1883)., opublikowanymi Pushkin szczegółowe uwagi i numer podręczników i podręcznikach i literaturze języku rosyjskim, umieszczona w czasopismach dużo artykułów o pedagogice i dydaktyce, przetłumaczył "Homophia" Racine „Mizantrop” Moliera, napisał przedmowę i notatki do gromadzenia artykułów MN Katkowa, opublikowane pod tytułem „Nasza reforma szkoła” (1890) zmarł w 1899

Słownik biograficzny 2000

<- ..! 1 ->