Polonsky - to ... Co Polonsky?
Polonsky - domów szlacheckich. Jeden z nich pochodzi od Herman Polonsky, służby polskiego kapitana, który wyjechał ze swoją kompanią do Moskwy pod Groznym. Z jego synów, dwóch zostało zabitych w pobliżu Bychowa w 1656 roku. Iwan Iwanowicz Polonsky został zabity w pobliżu Konotop w 1659 roku. Pod koniec XVII wieku członkowie tego klanu służyli jako stażyści i adwokaci. Ten rodzaj Połonski zaprzestał w połowie XVIII wieku.

Słownik biograficzny. 2000.