Słownik biograficzny

Polovtsov Alexander

Polovtsov Alexander - to ... Co Polovtsov Alexander?
Polovtsov (Alexander) - polityk, urodził się w 1832 roku rok; po ukończeniu kursu w Imperial College of Law rozpoczął służbę w st Departamentu Senatu 1, był naczelnym sekretarzem, prokurator, od 1873 - senator od 1883 - Sekretarz Stanu z nagroda w Sekretarzy Stanu; od 1892 r. jest członkiem Rady Państwa. W 1880 - 1881 roku. skontrolował prowincje Kijowa i Czernigowa. Polovtsov - członek założyciel Imperial Russian Historical Society, którego sekretarzem był założycielem firmy aż 1878 roku, kiedy to, po śmierci księcia PA Vyazemsky, został wybrany przewodniczącym tego społeczeństwa. Pod nadzorem Polovtsova ukazało się kilka tomów Kolekcji Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego i opublikowano Rosyjski Słownik Biograficzny.

Słownik biograficzny. 2000.