Słownik biograficzny

Poltoratskoye

Poltoratskaya - to ... Co Poltoratskoye?
Poltoratskaya - rodzina szlachecka, pochodzące od Fiodora Poltoratsky Filipovic, byłego arcykapłana katedralnym w Sosnitsa. Jeden z jego synów, Mark (zmarł w 1795 r.), Rządził śpiewającą kaplicą. Jego synowie, Aleksander, był szefem fabryki broni w Pietrozawodzku. Konstantyn (zm. W 1858 r.) - gubernator Jarosławia. O swoich wnukach, Siergiejie Dmitrijewiczu i Władimirem Aleksiejewiczu, patrz poniżej. Rhode Poltoratskoye wprowadzone do II i III ksiąg rodowodowych Twerze, Kaluga, Kursk, Penza, Petersburgu i Tambov województw (Herbarz, II, 142).

Słownik biograficzny. 2000.