Słownik biograficzny

Poltoratsky Vladimir

Poltoratsky Vladimir - że ... Co to jest Poltoratsky Vladimir?
Poltoratsky (Vladimir) - generał major (1828/89); . Studiował w Korpusie Pages, służył na Kaukazie, wziął udział w kampanii Chiwa w wojnie 1877 - 1878 lat „Memories” Poltoratsky, zaczął prowadzić w 1846 roku i trwała do śmierci wielkim zainteresowaniem; malują żywymi kolorami nie tylko wydarzenia życia Poltoratskiego, ale także społeczeństwo, w którym się obracał. Fragmenty "Wspomnień" publikowane są w "Posłańcu historycznym" (1893, nr 1 - 9).

Słownik biograficzny. 2000.