Słownik biograficzny

Poltoratsky Vladimir

Poltoratsky Vladimir - że ... Co to jest Poltoratsky Vladimir?
Poltoratsky (Vladimir) - Generał (1828 - 1886). Ukończył kurs w Akademii Sztabu Generalnego. Był gubernatorem regionu Semipalatinsk, następnie dowódca Dywizji Piechoty, który brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej. Jako koneser naszych ziem środkowoazjatyckich, Poltoratsky przyczynił się znacznie do sukcesu ekspedycji geograficznych w tym regionie. W 1864 roku zbadano zachodnią chińską granicę, zrobił rekonesans grzbietu i wykonane wyszukiwarki Muzartskogo downstream rzeki TEKES powrotu zdeponowane Kirgizi, aw 1867 roku był głównym chatyrkulmskoy wyprawa który przeszedł nad Naryn i rozszerzenie naszego badania do Kaszgaru. Poltoratsky należy do kilku artykułów ( „Stosunki handlowe z zachodnich Chin”, „Przegląd kraju, który leży na zachodzie regionu over-Ili pomiędzy rzekami Chu i Syr-daria” i inne) oraz map w „News” i „Uwagi” Cesarskiego Towarzystwa Geograficznego. Cf. Poltoratsky nekrolog w „Raporcie Towarzystwa Geograficznego” dla 1886 i „rosyjskiej nieprawidłowy” (1886, numer 167).

Słownik biograficzny. 2000.