Słownik biograficzny

Polyakov Wasilij Fiodorowicz

Poliakow Wasilij Fiodorowicz ... Co to jest Polakow Wasilij Fiodorowicz?
Polyakov (Wasilij Fedorowicz, 1837 - 1894) - inżynier górniczy; ukończył kurs w budynku górskim. W 1885 r. Pan został postawiony na czele ekspedycji, by zbadać pozycję państwowych zakładów górniczych na Uralu; prace tej wyprawy oświetliły wiele aspektów gospodarki fabrycznej. W 1886 roku Polyakov został mianowany szefem gór w fabrykach w Olonecie i znacząco podniósł ich rentowność. Dokonał historycznego szkicu fabryk Olonetów, umieszczonych w "Księdze nauk Olonckiej Guberni" na rok 1861.

Słownik biograficzny. 2000.