Słownik biograficzny

Wasilij Iwanowicz Polyansky - to ... Co Polański Wasilij Iwanowicz? 2020

Wasilij Iwanowicz Polyansky - to ... Co Polański Wasilij Iwanowicz? 2020
Polyansky (Wasilij) - pisarz (1787/50), absolwent Petersburgu Akademia teologiczna, arcykapłan. Pisał "A Brief History of Starego i Nowego Testamentu" (SPb., 1827) i "Eklezjastyczne geografii", z indeksem i Atlas (SPb., 1848).

Słownik biograficzny. 2000.