Słownik biograficzny

Polikarpa (w świecie Gaytannikov)

Polikarpa (w świecie Gaytannikov) - to jest ... Co jest Polikarpa (w świecie Gaytannikov)?
Polikarpa (w światowej Gaytannikov, zmarł w 1837 roku) - duchowej pisarz, mistrz Petersburskiej Akademii Teologicznej, archimandryta, członek Rosyjskiej Akademii, rektor Moskiewskiej Akademii Teologicznej. Jego pisma: "crestomathia latina" (Moskwa, 1835), "Grecki Rosyjski" (Wiley, 1835), "Słowa i mów" (Wiley, 1834); w manuskrypcie były wykłady z teologii. Oni również tłumaczone na język rosyjski, wiele dzieł świętych ojców, umieszczonych w magazynie „Christian Reading”, ale co nie jest znana. W 1836 roku, Święty Synod, podejmując prace krytyczne wydanie (w greckim tekście) „Księga kormcza”, powołanego w tym Polikarpa „jak już znany z raportów w języku greckim i teologii”; ale śmierć Polikarpa uniemożliwiła realizację tego zamiaru. N. B-in.

Słownik biograficzny. 2000.