Słownik biograficzny

Polikarpa (ur Paweł Pietrowicz Rozanov)

Polikarpa (ur Paweł Pietrowicz Rozanov) - to jest ... Co jest Polikarpa (ur Paweł Pietrowicz Rozanov)?
Polikarpa (ur Paweł Pietrowicz Rozanov 1828 - 1891) - pisarz duchowy, biskup Jekaterynburgu i Irbit. Ukończył kurs w Moskiewskiej Akademii Teologicznej. Był jednym z założycieli seminarium w Kijowie czasopisma "Guide for Rural Shepherds". Jego główne prace, opublikowane w tym czasopiśmie: „Izyasnenie apostolski rule”, „Historia Kościoła w czasach Apostołów”, „Historia Kościoła rosyjskiego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa”, „Doświadczenia praktycznego przewodnika dla pasterzy” (Kijów, 1870).

Słownik biograficzny. 2000.