Słownik biograficzny

Polikarp (święty, pamięć 2 kwietnia)

Polikarp (święty, pamięć 2 kwietnia) to ... Czym jest Polikarp (święty, pamięć 2 kwietnia)?
Polikarp (święty, pamięć 2 kwietnia) - patrz w artykule Polikarp (święci Kościoła prawosławnego).

Słownik biograficzny. 2000.