Słownik biograficzny

Polikarp (święty, pamięć 23 lutego)

Polikarp (święte, wspomnienie z 23 lutego) to ... Czym jest Polikarp (święty, pamięć 23 lutego)?
Polikarp (święty, pamięć 23 lutego) - patrz w artykule Polikarp (święci Kościoła prawosławnego).

Słownik biograficzny. 2000.