Słownik biograficzny

Polikarpa (święci Kościoła Prawosławnego)

Polikarpa (święci Kościoła Prawosławnego) - to ... Co to Polikarp (święci Kościoła Prawosławnego)?
Polikarp - święci Kościoła prawosławnego: 1) święty męczennik cierpiał w Aleksandrii podczas Maximin, pamięć 02 kwietnia; 2) Wielebny Archimandryt z klasztoru jaskiniowego (1164-1182); o pozwolenie, aby przewinąć w środy i piątki w święta Pana został skazany na karę pozbawienia wolności, Metropolitan Constantine; powrócił z niewoli, rządził domem do samego końca; pamięć 24 lipca; 3) mnich, założyciel i hegeńczyk klasztoru Bryansk Spasski; zmarł w 1449; jego relikty spoczywają w chaosie w kościele zniesionego klasztoru w 1764 r., obecnie parafia; pamięć 23 lutego.

Słownik biograficzny. 2000.