Słownik biograficzny

Pomazansky Ivan

Pomazansky Ivan - to ... Co Pomazansky Ivan?
Pomazansky (Ivan) - Chór Rosyjski Opera, harfistka w orkiestrze tej samej opery i kompozytor, urodził się w 1846 roku otrzymał swoją edukację muzyczną w sądzie kaplicy i Konserwatorium Petersburskim. Napisał kantatę „Śmierć Samson” Uwertura na tematy rosyjskie i różnorodnych piosenek, w tym zasłużoną popularność piosenki: „Nie śpiewaj, moja piękna, ze mną”

Słownik biograficzny. 2000.