Słownik biograficzny

Poninskie - to ... Co Poninskie? 2020

Poninskie - to ... Co Poninskie? 2020
Poninskie - książę, hrabia i rodzina szlachecka, godło Łodzi, która sięga końca XVI w. , ale wzrósł dopiero pod koniec XVII wieku. Hieronimus-Adam Poninski (zm. W 1702 r.) Był gniazdem kasztanów. Franz Poninsky (zmarł w 1740 r.) Był ambasadorem w Petersburgu (1717-1718). Anton Joseph (zm 1744) był Marszałek Sejmu (1733 - 1735), referendarskie koronowych (1735) i wojewódzkim Poznansky; pisał poezję po łacinie i po polsku. Joseph Poninsky (zmarł w 1770 r.) Był ambasadorem w Rosji, Hiszpanii, Portugalii, Anglii i na Sardynii. Dla Adama Poninsky patrz poniżej. Książęcy oddział Poninskich istnieje w Austrii, dwa powiaty we Włoszech i dwa w Prusach. Ze szlacheckich gałęzi jest się w Prusach; druga, wpisana w VI część genealogicznej księgi wołyńskiej prowincji, wymarła w latach 80. XIX wieku, a jej nazwa została przeniesiona na nazwisko Valievsky.

Słownik biograficzny. 2000.