Słownik biograficzny

Ponomariow, Iwan Michajłowicz

Ponomariow, Iwan Michajłowicz - to ... Co Ponomariow, Iwan Michajłowicz?
Ponomariow (Ivan M.) - profesor chemii w Charkowie praktycznego Institute of Technology od 1887 stopień doktora chemii Ponomariow otrzymał na Uniwersytecie w Getyndze. Od 1876 Ponomariow był odpowiedzialny za laboratorium chemicznym Uniwersytetu Noworosyjsk, a następnie był wykładowcą, dla ochrony w 1878 roku w pracy tej samej uczelni magisterskich „historii pochodnych grupy kwasu moczowego” ( „Uwagi Uniwersytetu Noworosyjsk”, tj. XXVII). Inne prace Ponomareva opublikowane w specjalnych wydaniach. Mówimy: "Ueber Cyan und Cyanursaureaether" ( "Berichte d chemischen Gesellschaft zu Berlin", 1882), "über die Syntetrische Bildung von Allantoxansaure" (ib, 1885), "Struktura kwasu cyjanurowego" ( "Uwagi Novorossiyskiy University" t. XLI, praca doktorska). Zmarł w 1905 r.

Słownik biograficzny. 2000.