Słownik biograficzny

Pavel Pietrowicz Ponomarev

Ponomarev Pavel Pietrowicza - czyli ... co Ponomarev Paweł Pietrowicz?
Ponomariow (Paweł Pietrowicz, urodzony w 1872 roku) - duchowy pisarz, absolwent Kazańskiej Akademii Teologicznej, który jest profesorem nadzwyczajnym na wydziale teologii dogmatycznej. Jego główne prace: „The dogmatyczne podstawy chrześcijańskiej ascezy Według dzieł Wschodniej pisarze-ascetów IV wiek” (Kazań, praca 1899 magisterska), „W rozumieniu literatury ascetycznej” ( „Orthodox interlocutor”, 1900, III, Div.), „Doktryna St. Cyril, arcybiskup Aleksandrii, Eucharystii „(tamże, 1903, V i VI),” nauczanie Jana Chryzostoma Eucharystii „(ib, 1904, IV i V.),” nauki Tomasza z Akwinu na temat sakramentu Eucharystii „(IB 1905. VII - VIII i DEP) "z historii świętej tradycji." - cykl artykułów w "prawosławnego rozmówcy" (1901, 1903, 1904, 1906).

Słownik biograficzny. 2000.