Słownik biograficzny

I. Ponomarev Prokofy

I. Ponomarev Prokofy - to ... Co Ponomarev Prokofy Iwanowicz?
Ponomarev (Prokofiew Iwanowicza, 1774 - 1853) - rosyjski kupca, znanego filantropa; rodem z miasta Lyubim, prowincja Jarosław. Wiele uśmiercono w czasie wojny z 1812 roku, powodzie w 1824 roku, o cholera 1830/31: a także na rzecz ciężkiej pracy w domu Demidov, domach opieki i starszych obywateli niepełnosprawnych, cerkwie w Petersburgu, kochany i Inflanty. - Zob. nekrolog w "Library for Reading" (1853, vol. cXXI).

Słownik biograficzny. 2000.