Słownik biograficzny

Ponyrko Denis V.

Ponyrko Denis V. - to ... Co Ponyrko Denis Vasilyevich?
Ponyrko (Denis V.) - syn fantastycznej Pułku Kozaków; w 1766 r. Ponyrka wstąpił do Moskiewskiej Akademii Szpitala Ogólnego. Rozpoznawane jako lekarz w roku 1772. W 1774 roku wyjechał do Strasburga, a w 1780 roku otrzymał tytuł doktora medycyny. W 1782 był profesorem w Petersburskim Szpitalu Admiralicyjnym. Napisał tezę "de anathymiasi cinnabaris".

Słownik biograficzny. 2000.