Słownik biograficzny

Ivan Popko Diomidovich

Ivan Popko Diomidovich - to ... Co Ivan Popko Diomidovich?
Popko (Ivan Diomidovich, 1819 - 1893) - generał porucznik, historyk wojskowości. Syn arcykapłana; na koniec kursu w Moskiewskiej Akademii Teologicznej wstąpił w 1841 r. do zwykłego kozaka w armii Morza Czarnego i prawie cały czas służył na Kaukazie; brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877 - 1878 gg. (na Kaukazie); był prowincjałem szlacheckim Stawropola. Jego prace: "Statystyczny opis wojsk Morza Czarnego" (1840), "Złodzieje Zakubansky, z notatek IP" (St. Petersburg, 1855), "The Black Sea Kozacy w ich cywilnego i wojskowego życia" (1858), "Terek Kozaków od czasów starożytnych. Cz. I. Grebenskaya armia" (St. Petersburg, 1880) i innych.

Biografia słownik. 2000.