Słownik biograficzny

Popov Afanasy Ferapontovich

Popov Afanasy Ferapontovich to ... Czym jest Popov Afanasy Ferapontovich?
Popow (Afanasy Ferapontovich, 1828 - 1870) - pisarz. Ukończył kurs w Petersburskiej Akademii Teologicznej; był dragomanem duchowej misji w Pekinie i nauczycielem języka rosyjskiego w szkole pekińskiej. Pierwsze drukowane dzieło Popova było artykułem w "Bulletin of Industry" (1860, nr 11): "O odprawie celnej i zbiorze soli w Chinach w 1859 roku". W 1861 - 1862 roku. drukował korespondencję dotyczącą rosyjskiego handlu w Chinach w gazetach "Amur" i "Kyakhtinsky Listok", w latach 1863 - 1864. - w "St. Petersburg Vedomosti", gdzie umieścił kilka dobrych esejów o sposobie życia i manierach Chińczyków. W 1865 r. W Izwiestii z Imperialskiego Towarzystwa Geograficznego umieszczono jego "Chińską opowieść o podróży do Jeh-on, letniej rezydencji chińskich bogdhansów". Po śmierci Popova drukowane są jego "Podróże nuty w Han-kou i rosyjskich fabrykach herbaty" ("Notatki imperialnego rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego w Dywizji Statystycznej", 1871, t. I).

Słownik biograficzny. 2000.