Słownik biograficzny

Alexander Popov Nikiforovich

Popov Alexander Nikiforovich - to ... Co Popov Alexander Nikiforovich?
Popov (Alexander Nikiforovich) - profesor chemii, Uniwersytet Warszawski (zmarł 1881), pierwszy asystent z Uniwersytetu w Kazaniu, który wcześniej ukończył kurs z nauk kameralnych stopień kandydata (1866). Jego praca magisterska - „Na utleniania ketonów” (Kazan, 1869).

Słownik biograficzny. 2000.