Słownik biograficzny

Popov Alexander Nikolaevich (liczba sędziowska)

Popov Alexander Nikolaevich (liczba sędziowska) to ... Czym jest Popov Alexander Nikolaevich (liczba sędziowska)?
Popow (Alexander Nikolaevich) - postać sądowa. Po ukończeniu kursu na Uniwersytecie Moskiewskim (1858) był pracownikiem moskiewskiego "Wiedomosti" i "Współczesnej kroniki", opracowując dla nich artykuły na temat obowiązującego rosyjskiego ustawodawstwa. Pełnił różne funkcje sądowe w Kałdze, Smoleńsku, Moskwie i Kijowie. Od 1894 r. Pan jest starszym przewodniczącym Moskiewskiej Izby Procesowej. Opublikowano "Zbiór wyciągów z decyzji kasacyjnych w sprawach karnych" (od 1869 kilka publikacji).

Słownik biograficzny. 2000.