Słownik biograficzny

Alexander Popov (filolog)

Alexander Popov (filolog) - to jest ... Co jest Aleksander Popow (uczony)?
Popov (Alexander) - filolog (1855/80), syn kapłana, ukończył Uniwersytet w Charkowie historii i filologii. W 1879 r. Pan ... otrzymał złoty medal za pracę "Oskarżyciel cech syntaktycznych w sanskrycie". Następnie rozpoczęto Popov filologicznych drukowania ( „Noty” 1879, IV - VI, 1881, II) pierwszego z nich przyjęto składniowym badań „składni porównawczy mianownika, wołaczowy i biernikowe w sanskrytu Sehnde itd.”; esej ten miał być tezą mistrza Popowa. Wcześniej Popov opublikowała „Przegląd gramatyki rosyjski Gutnikova” (tamże, 1878, VI) i „Obroty” co „(tamże, 1879, II) nekrolog Popov. (” Uwagi filologiczne”, 1881 maja) napisał . Potebni ostatni Popov przyznaje śmierci wielką stratę dla filologii rosyjskiej

słownik biograficzny 2000

.. <- 1 ->