Słownik biograficzny

Popov Anton Iwanowicz

Popov Anton Iwanowicz - to ... Co Popov Anton Iwanowicz?
Popov (Anton Iwanowicz, 1748/88) - poeta, arcykapłan. Jego fraszki w 1770 zostały opublikowane (w Petersburgu.) Zatytułowany „satyrycznej zabawnych i satyrycznych inskrypcje moralizowania i fraszki skomponowane w Khlynova vyat prefekt seminarium Anton Popov”. Druga edycja epigramatów została opublikowana w 1786 roku (St. Petersburg) i wywołała krytykę w magazynie "Zwierciadło światła" (1787, książka i).

Słownik biograficzny. 2000.