Słownik biograficzny

Popov Eugene A.

Eugene A. Popov - jest ... Co to jest Eugene A. Popov?
Popov (Eugene A. 1824 - 1888) - archiprezbiter miasta Perm, pisarza i teologa; studiował w permskim seminarium duchownym; Założył w Perm Educational Society of great-permu św który istnieje do dziś pod nazwą Bractwo św Stephen (kiedy to kaplica pomieszczenie dla misji i wywiadów religijnego i moralnego). Działa Popov: „pouczające rozmowy i słowa proboszcza”, „Rozmowy o różne tematy wiary i moralności chrześcijańskiej”, „Rozmowy o życiu świętego Jana Chryzostoma” (1852), „The Confession” (2nd ed, Petersburg. 1893). "Komunii Świętej" (2nd ed., ib., 1893), "na prawosławnej teologii dogmatycznej" (cały ludzie mówią, 3rd ed., Perm, 1880), "na prawosławnej teologii moralnej" (czytaj cały lud, ib., 1876), "Listy prawosławnej teologii pastoralnej" (2nd ed., ib., 1877), "ziemskiego życia Pana naszego Jezusa Chrystusa" (2 wyd., St. Peters p 1893), "Velikopermskaya i Perm diecezja (1379/79)", "pięćsetlecie nauczanie św Stefan z Permu" (ib, 1879) i wiele innych .. inny

Słownik biograficzny. 2000.