Słownik biograficzny

Popov Evgeny

Popov Evgeny - to ... Co Jewgienij Popow?
Popov (Jewgienij Iwanowicz, zmarł w 1875 roku) - arcykapłana, Master of Petersburskiej Akademii Teologicznej; był kapłanem rosyjskiego kościoła w Kopenhadze, a następnie w Londynie, gdzie pozostawał przez 33 lata. Znany z życia angielskiego, był duszą rosyjskiej kolonii w Anglii. Ciężko pracował, aby zapoznać Brytyjczyków z Rosją i Kościołem prawosławnym. Prawie wszystkie prace Overbeck (cm). Na zjednoczenia Kościoła Anglii od Popov prawosławnych języku rosyjskim (opublikowanej w „Christian Reading”). Ponadto posiada on: „Początki ruchu w Kościele Anglii do związku na wschodzie” (Moskwa, 1865), „Na podstawie angielskiej edukacji uniwersyteckiej” oraz licznych artykułów i korespondencji w rosyjskich magazynach duchowych (w „prawosławnego Review” i inne.).

Słownik biograficzny. 2000.