Słownik biograficzny

Popov Gavriil Pietrowicz - w ... Co to jest Gabriel P. Popov? 2020

Popov Gavriil Pietrowicz - w ... Co to jest Gabriel P. Popov? 2020
Popov (Gabriel Pietrowicz) - położnik, urodził się w 1773 roku, syn kapłana, w 1791 roku został uczniem moskiewskiej szkole medycznej, uznane jako lekarz w 1794 roku . i w tej samej szkole od 1796 roku, był adiunktem na wydziale położnictwa, a po śmierci komisji lekarskiej profesora Borna potwierdzony Popov, docent, a Wraz z położnictwem Popow uczył także "nauk okrętowych". Na otwarciu Moskwa Medical-Chirurgicznej Akademii Popov, oprócz wykładów, dwa lata uczył studentów Akademii jest również język łaciński. Zmarł około roku 1820.

Słownik biograficzny. 2000.