Słownik biograficzny

Lazar Popov K.

Lazar Popov K. - to ... Co to jest Lazar Popov K.?
Popov (Lazar K.), znany pod pseudonimem Elpit. Urodzony w 1851 roku, Popov, słuchał wykładów z fizyki, botaniki i zoologii na Uniwersytecie Petersburskim, fizjologii i anatomii - w Akademii Medycznej-chirurgiczne, a następnie dwa lata był za granicą w tym samym celu. Jego pierwsze dzieło zostało opublikowane w 1872 roku: "Mechaniczna teoria ciepła, oparta na ruchu obrotowym cząsteczek". Popov publikowane artykuły na temat zagadnień naukowych w zbiorze "natury" (1876 - 1877) w czasopiśmie "Przyroda i człowiek" (1878/79) i "Russian Speech" (1879/82), w "The Voice" (1882: Departament "Rozmowy naukowe"), od 1883 r. W "New Times" - satyrycznych artykułach "Listy naukowe", sygnowanych przez Elpe. Osobno Popov opublikował serię popularnych esejów: „Od prymitywnego życia ludzkiego”, „O pochodzeniu zwierząt domowych”, „Życie jest jak ruch”, „Co jest siłą życia,” ilustrowany „Słowniczek powszechnie użytecznych informacji” (1898). Ponadto opublikowano kilka tłumaczeń pod redakcją Popova (Życie zwierząt w Bremie itp.).

Słownik biograficzny. 2000.