Słownik biograficzny

Popov Nicholas G.

Nicholas G. Popow - jest ... Co to jest Nicholas G. Popow?
Popov (Nicholas G., urodzony w 1864) - pisarz duchowy, nauczyciel łaciny w Moskwie Theological Seminary i teologii w Moskiewskiej Szkole Inżynierii; ukończył kurs w Moskiewskiej Akademii Teologicznej. Oprócz pracy magisterskiej „cesarza Leona VI Mądrego i jego panowania w warunkach kościelnych-historyczny” (Moskwa, 1892), Popov pisał: „Millennium pierwszego prawa cywilnego małżeństwa kościół ślub” ( „Wytyczne dla pasterzy wiejskich”, 1892), „O badaniu Historia bizantyjski „(” Theological Journal „1893),” strona z życia cesarzy bizantyjskich „(” Radość chrześcijanina „1893),” z historii bizantyńskiej dziesiątego wieku. " ( „Roczniki Towarzystwa Historyczno-Filologicznego Uniwersytetu Cesarskiego Noworosyjsk”, IV, bizantyjskiej. Dep., 1894), „języka rosyjskiego w szkołach religijnych” ( „Notes” filologicznych, 1897) i wielu innych. inny

Słownik biograficzny. 2000.