Słownik biograficzny

Popov Nikołaj Iwanowicz (pisarz, historyk i filozof)

Popov Nikołaj Iwanowicz (pisarz, historyk i filozof) - to ... Co Popov Nikołaj Iwanowicz (pisarz, historyk i filozof)?
Popov (Nikołaj Iwanowicz) - pisarz (1831/78). Syn kapłana diecezji Jenisej, absolwent Kazańskiej Akademii Teologicznej, nauczyciel filozofii w Irkucku seminarium Popow był aktywnym członkiem East-Siberian wydziału Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego i pozostawił szereg artykułów i opracowań na temat historii i archeologii Syberii, głównie regionu Minusinsk, opublikowanym w „Izwiestija” Dział: „generał historyczny przegląd rozyskany archeologicznych na Syberii” (t iI.), „na krawędzi kamiennej rozlewiska Minusinskogo” (ib.), „na grobach krawędzi Chud Minusinskogo” i „instrumentów do (t VII). przemiennego wieku w Syberii Północnej i Wschodniej „(t. IX). Ponadto Popow napisał: „humor w porównaniu z satyry” ( „Uwagi” filologiczne, 1864, № IV), pytanie MV Łomonosowa w rocznicę jego śmierci 100, a kilka artykułów w „Ateneum”. Obituary Popov - w "Proceedings of the Division syberyjskiego Wschodniej Imperial Russian Society geograficznych" (1878, № 3 - 4).

Słownik biograficzny. 2000.