Słownik biograficzny

Nikołaj Popow - to ... Co Popov Nikolai Vasilyevich? 2020

Nikołaj Popow - to ... Co Popov Nikolai Vasilyevich? 2020
Popov (Nikolai) - Process Engineer (zmarł w 1895), w ciągu 20 lat (1866 - 1886) służył jako mechanik w ramach zarządzania inżynierii galwaniczną mieszkanie. Popov dokładnie przestudiował pracę kopalni i jako mechanik nauczał funkcjonariuszy i urzędników niższych szczebli w kopalni i wziął udział w pracach nad rozwojem tej sprawy. Popov wprowadził kilka ulepszeń i ulepszeń w kopalniach (kopalnia szoków galwanicznych, korkowy bezpiecznik itp.). Popov napisał szereg artykułów na temat jego specjalności.

Słownik biograficzny. 2000.