Petr Popov - to ... Co Popov Petr?
Popov (Petr 1825 - 1888) - krawędź archiprezbiter misjonarz Obdorsk i organizator szkoły Obdorsk. Opublikowane "Słownik Ostyak-Samoyed Language" (1872) i "Tłumaczenie na język Ostyak Ewangelia Mateusza" (1887).

Słownik biograficzny. 2000.