Słownik biograficzny

Wasilij Popow

Wasilij Popow - to jest ... Co jest Wasilij Popow?
Popov (Wasilij Nikołajewicz 1862 - 1895) - fizjolog, był wykształcony w gimnazjum wydziału medycznego Irkucku i Uniwersytet w Moskwie, w 1886 roku został mianowany Coroner w Katedrze Fizjologii Zwierząt Akademii Pietrowski-Razumovsky. W 1893 r. Obronił pracę magisterską "O separacji limfy" (Moskwa, 1893) na doktorat z medycyny, aw tym samym roku został mianowany starszym laboratorium fizjologicznym asystenta. W 1894 wyjechał za granicę, gdzie pracował w Dubois-Raymond, Kassel i Koenig, aw tym samym roku zatwierdzony nadzwyczajnego profesora fizjologii Uniwersytetu Yuryev. Oprócz swojej pracy doktorskiej Popov opublikowane: "Vitellius" ( "Proceedings of the Physical Laboratory Uniwersytetu w Moskwie", 1887), "Reakcje na barwnikach na wolnych kwasów w żołądku" (ib.), „Dyspozycje des instrumenty sługę ogłoszenie emontrer sur l'homme la Vitesse de transmisja wrażliwa "," Fizjologiczne laboratorium Uniwersytetu Moskiewskiego "," Historyczny rozwój fizjologii "(wykład wprowadzający" Medycyna ", 1894, nr 40).

Słownik biograficzny. 2000.