Słownik biograficzny

Putyatin Rodion T.

Putyatin Rodion Timofeevich - to ... Co Putyatin Rodion Timofeevich?
Putyatin (Rodion Timofeevich, 1807/69) - słynny kaznodzieja. Syn kapłana, absolwentka Moskiewskiej Akademii Teologicznej, był nauczycielem literatury w Jarosławiu seminarium, a następnie w Rybinsk arcykapłana i dobro pracowników na rzecz ubogich duchownego „Krótkie wykłady” Putiatina zaczęły pojawiać się drukiem w 1842 r .; do 1894 roku było 22 edycje. Niektóre z nich zostały wydrukowane w duchowych czasopismach. Rozpowszechnienia nauki Putiatina przyczyniły się dostępne dla zwykłych ludzi rodzaj języka, znajomość życia ludowego, szczerości, oczarować słuchaczy. Niektóre z jego nauk, na przykład, „Instrukcja do komunii świętej” i „Instrukcja o dniu Opieki Matki”, umieszczony w „Rosyjskiej Antologii” Galakhova (rozdz. 1). Cf. nekrologi w "Yaroslavskys Diecezjalnego Gazette" (1869, № 44 i 46) i "Moscow Diecezjalnego Gazette" (№ 47). B. R-in.

Słownik biograficzny. 2000.