Słownik encyklopedyczny

Strumień promieniowania

Strumień promieniowania - to ... Co to jest strumienia promieniowania?

potoksmotri promieniowania strumień promieniowania. * * * LUMINUM FLOW-FLOW FLOW, patrz strumień promieniowania ( patrz FLOW OF RADIATION).

Słownik encyklopedyczny. 2009.