Słownik encyklopedyczny

Chemii radiacyjnej

Chemii radiacyjnej - to jest ... Co to jest chemia promieniowanie?

himiyaoblast chemii radiacyjnej, która bada procesy chemiczne, stymulując działanie promieniowania jonizującego. Jest szeroko rozwinięty od lat 40-tych. xX w. w związku ze stworzeniem reaktorów jądrowych. Główne zadania: badania wpływu promieniowania jonizującego na skład i właściwości różnych materiałów; rozwój sposobów ochrony przed zniszczeniem; Zastosowanie promieniowania jonizującego w technologii chemicznej syntezy promieniowanie chemicznych związków organicznych, w tym makrocząsteczkowej (polimeryzacja promieniowania), niski utleniania temperatury węglowodorów z tlenem atmosferycznym i innych. * Promieniowanie HIMIYARADIATSIONNAYA Chemistry, obszar chemii, w których procesy chemiczne badania wzbudzane przez jonizującego promieniowanie. Jest szeroko rozwinięty od lat 40-tych. 20 centów. w związku ze stworzeniem reaktorów jądrowych. Główne zadania: badanie wpływu promieniowania jonizującego na skład i właściwości różnych materiałów; rozwój sposobów ochrony przed zniszczeniem; Zastosowanie promieniowania jonizującego w technologii chemicznej syntezy promieniowanie chemicznej związków organicznych w t. h. makrocząsteczek (polimeryzacja promieniowanie), niska temperatura utleniania węglowodorów tlenem powietrza i innych.

Kolegiata słownika.2009.