Słownik encyklopedyczny

Strumień promieniowania

Strumień promieniowania to ... Jaki strumień promieniowania?

strumień promieniowania (strumień promieniowania, moc promieniowania), całkowita energia przekazywana przez światło w jednostce czasu przez daną powierzchnię. Pojęcie strumienia promieniowania ma zastosowanie do przedziałów czasowych, które są znacznie dłuższe niż okresy oscylacji światła. * * * PRZEPŁYW PROMIENIOWANIA PROMIENIOWANIA (strumień promieniowania, moc promieniowania), całkowita energia przekazywana przez światło w jednostce czasu przez daną powierzchnię. Pojęcie strumienia promieniowania (ma zastosowanie do przedziałów czasowych znacznie przekraczających okresy drgań świetlnych.

Słownik encyklopedyczny 2009.