Słownik encyklopedyczny

Monitoring promieniowania

Monitoring promieniowania - to ... Co to jest badanie promieniowania?

razvedkapoluchenie Promieniowanie z instrumentów i innych specjalnych środków informacji na temat charakteru, zakresu i stopnia skażenia radioaktywnego, przestrzeni powietrza, wód i poszczególnych obiektów. W Siłach Zbrojnych i obrony cywilnej są prowadzone przez jednostki specjalne. * PROMIENIOWANIE RAZVEDKARADIATSIONNAYA poszukiwań, wyznacza granice obszarów skażonych (terenu, obiektów i innych.) I strefy o różnych poziomach zanieczyszczenia. W wojsku i obrony cywilnej są prowadzone przez jednostki specjalne.

Słownik encyklopedyczny. 2009.