Słownik encyklopedyczny

Standardy bezpieczeństwa promieniowania

Standardy bezpieczeństwa promieniowania - to jest ... Co to jest promieniowanie normy bezpieczeństwa?

promieniowania Standardów bezpieczeństwa (NRB), dokumentem regulującym dopuszczalnych poziomów ekspozycji na promieniowanie jonizujące w związku z narażeniem człowieka z zewnątrz i wewnątrz. Podstawą standardów bezpieczeństwa radiologicznego umieścić maksymalną dopuszczalną dawkę (PDD) do różnych narządów krytycznych i ciała jako całości.

Słownik encyklopedyczny. 2009.