Słownik encyklopedyczny

Temperatura promieniowania

Temperatura promieniowania to ... Jaka jest temperatura promieniowania?

Temperatura promieniowania jest wielkością charakteryzującą całkowitą jasność energii (w całym zakresie widma) promieniującego ciała. Temperatura promieniowania jest równa temperaturze ciała absolutnie czarnego, przy czym jego jasność jest równa jasności ciała promieniującego. * * * TEMPERATURA TEMPERATURY PROMIENIOWANIA PROMIENIOWANIA, ilość charakteryzująca kompletną (w całym zakresie widma) jasność energetyczną promieniującego ciała. Temperatura promieniowania jest równa temperaturze ciała absolutnie czarnego, przy czym jego jasność jest równa jasności ciała promieniującego.

Słownik encyklopedyczny. 2009.