Ante Radic - że ... Co to jest Ante Radic?

Radic Ante (Radić) (1868/19), jeden z założycieli Chorwackiej Partii Chłopskiej (1904), jej ideologa. Brat S. Radic. Rozwinął teorię "chłopskiej klasy", "chłopskiej demokracji", "chłopskiego państwa". Mówił o zbliżeniu z Rosją. * * * RADIC AnteRADICh (Radic) Ante (1868/19), jeden z założycieli Chorwackiej Partii Chłopskiej (1904), jego ideologii. Brat S. Radic. Rozwinął teorię "pojedynczej klasy chłopa", "demokracji chłopskiej", "państwa chłopskiego" jako bezklasowe. Mówił o zbliżeniu z Rosją.

Słownik encyklopedyczny. 2009.