Beacon - światłem ... Co?

RADIOBUY -kup; pl. radiolatarnie, -buty; m. Boja z nadajnikiem radiowym, który automatycznie wysyła sygnały radiowe. * * * boja radiolatarni, na której zainstalowano nadajnik radiowy z anteną promieniowania bezkierunkowego. Służy do wyznaczenia granic nawigacyjnych nawigacji miejsca niebezpieczne dla żeglugi i m. P. Na pokładzie nawigacyjny jest zdecydowany kierunek (zwykle statek) finder. * * * RADIOBUYRADOBUY, pława morska, na której zainstalowano nadajnik radiowy z anteną promieniowania bezkierunkowego. Służy do wyznaczenia granic nawigacyjnych nawigacji miejsca niebezpieczne dla żeglugi i m. P. Na pokładzie nawigacyjny jest zdecydowany kierunek (zwykle statek) finder.

Słownik encyklopedyczny. 2009.