Magnetofon kasetowy to ... Co to jest kaseta radiowa?

MAGNETOR -y; f. Urządzenie, w którym radio jest połączone strukturalnie z magnetofonem. * * * Magnetool, strukturalnie integrujący odbiornik radiowy i magnetofon. * * * TUNEL MAGNETYCZNY, urządzenie konstruktywnie łączące odbiornik radiowy i magnetofon.

Słownik encyklopedyczny. 2009.