Słownik encyklopedyczny

Kompas radiowy

Kompas radiowy to ... Co to jest kompas radiowy?

KOMPUTER RADIOWY -a; m. Typ wyszukiwarki radia. * * * Wyszukiwarka radia-radia do automatycznego określania kierunku nadawania naziemnych stacji radiowych (radiolatarnie nadawcze i radiowe). * * * RADIOKOMPASRADIOKOMPAS, znajdująca się w powietrzu dalmierz radiowy do automatycznego określania kierunku nadawania naziemnych stacji radiowych (radiolatarnie nadawcze i radiowe).

Słownik encyklopedyczny. 2009.