Słownik encyklopedyczny

Radio kosmiczne

Radiowe promieniowanie kosmiczne to ... Czym jest kosmiczna emisja radiowa?

emisji radiowej, kosmiczne promieniowanie elektromagnetyczne ciał kosmicznych w zakresie długości fal λ od kilkuset metrów do części mm. Istnieją dyskretne źródła kosmicznej emisji radiowej (galaktyki radiowe, kwazary, pulsary itp.) Oraz promieniowanie tła. W zakresie dalekiej długości fal kosmicznej emisji radiowej jest spowodowane całkowitym promieniowaniem odległych źródeł radiowych. Dla λ <50 cm promieniowanie tła kosmicznego jest zdominowane przez promieniowanie reliktowe. * * * PROMIENIOWANIE RADIOWE PROMIENIOTWÓRCZY KASMIC, promieniowanie elektromagnetyczne kosmicznych ciał w zakresie długości fal l od kilkuset metrów do części mm. Istnieją dyskretne źródła emisji radiowej z kosmosu (galaktyki radiowe, kwazary, pulsary itp.) I promieniowania tła ( patrz PROMIENIOWANIE TŁA). W zakresie fal długich kosmiczna emisja radiowa jest spowodowana całkowitym promieniowaniem zdalnych źródeł radiowych. Przy l <50 cm promieniowanie tła kosmicznego dominuje w promieniowaniu tła w tle.

Słownik encyklopedyczny. 2009.